Trafo - Przedsiębiorstwo elektryczne - Filharmonia Szczecińska
Trafo - Przedsiębiorstwo elektryczne - Filharmonia Szczecińska
Trafo - Przedsiębiorstwo elektryczne - Filharmonia Szczecińska

Trafo Przedsiębiorstwo Elektryczne

Oferta


Projektowanie

 • sieci zasilająco rozdzielcze SN i nn- słupowe, kontenerowe, wbudowane,
 • stacje transformatorowe SN/nn – słupowe, kontenerowe, wbudowane,
 • linie kablowe i napowietrzne średniego i niskiego napięcia,
 • instalacje elektryczne wewnętrzne – oświetlenia, siły, rozdzielnice zasilająco- rozdzielcze,
 • instalacje ochrony p. przepięciowej i odgromowej zewnętrznej i wewnętrznej,
 • sieci oświetlenia zewnętrznego.

Wykonawstwo

BUDOWA I REMONTY

 • linie kablowe i napowietrzne średniego i niskiego napięcia,
 • stacje transformatorowe SN/nn – słupowe, kontenerowe i wbudowane,
 • instalacje elektryczne wewnętrzne – oświetlenia, siły, rozdzielnice, zasilająco – rozdzielne
 • instalacje ochrony p.pożarowej i odgromowej zewnętrznej i wewnętrznej,
 • sieci zasilająco- rozdzielcze SN i nn
 • sieci oświetlenia zewnętrznego
 • instalacje elektryczne specjalne – opieka zdrowotna, p. wybuchowe, p. pożarowe, pl. Budowy, uziemienia robocze, odgromowe

Automatyka

 • projektowanie instalacji automatyki budynkowej oraz przemysłowej
 • wykonawstwo instalacji automatyki budynkowej oraz przemysłowej
 • wykonywanie wizualizacji BMS do systemów automatyki

Pomiary i badania odbiorcze i eksploatacyjne

Pomiary i badania dotyczą instalacji lub urządzeń elektrycznych nowo instalowanych lub modernizowanych

 • obciążenia (moc, prąd) w instalacji elektrycznej,
 • ochrona p. pożarowa,
 • ochrona p. przepięciowa i odgromowa,
 • rezystancje izolacji urządzeń elektrycznych,
 • samoczynne wyłączenie napięcia zasilania
 • rezystancja izolacji kabli SN i nn,
 • rezystancja uziemów,
 • natężenia oświetlenia,
 • pomiary kamerą termowizyjną,
 • analiza jakości energii elektrycznej,
 • ocena stanu technicznego instalacji.

Kierowanie i nadzór


Doradztwo techniczne

W zakresie wymagań techniczno-użytkowych: projektowanych i istniejących instalacji elektrycznych, projektowanych i istniejących sieci zasilająco-rozdzielanych SN i nn.


2016 TRAFO Wszelkie prawa zastrzerzone Regulamin strony