Od 1985 roku na rynku krajowym, zrealizowaliśmy szereg inwestycji. Poniżej przedstawiamy najciekawsze zlecenia wykonane przez nas, których odbiorcami są:

JAEGER Polska Gryfino

hala produkcyjno – magazynowa z częścią biurowo – socjalną. Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Żłobek Gryfino

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w nowym budynku Żłobka miejskiego.

Backer OBR

hala produkcyjno – magazynowa z częścią biurowo – socjalną. Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych.

Filharmonia w Szczecinie

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych na obiekcie Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza przy ul. Małopolskiej.

Lastadia Office

Budynek biurowy - kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych

NETTO Sp. z o.o.

ponad 200 obiektów handlowych na terenie całej Polski oraz 3 Centra Logistyczne w : Domasławiu, Motańcu i Kopytkowie.

ENEA S.A.

Rozbudowa oraz modernizacja sieci elektroenergetycznych i infrastruktury, zabudowa stacji transformatorowych na terenie woj. Zachodniopomorskiego.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Rozdzielnica SN/NN na oczyszczalni ścieków.

ZWiK Szczecin

Stacja uzdatniania wody dla Szczecina na Miedwiu.

READ- GENE S.A. Poliklinika Szczecińska

Wykonanie zewnętrznych sieci i wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Centrum Badawczo – Rozwojowym Genetycznych badań Nowotworów Złośliwych w Grzepnicy.

Bank Pekao S.A.; Bank PKO BP

Pomiary okresowe instalacji elektrycznych, wykonywanie nowych oraz modernizacja instalacji elektrycznych w oddziałach banku na terenie woj. Zachodniopomorskiego.