INSTALACJE ELEKTRYCZNE

(Projektowanie i wykonawstwo)

kablowe i napowietrzne sieci zasilające SN i nn,

stacje transformatorowe 15/0,4kV (słupowe, kontenerowe, wbudowane),

instalacje elektryczne (budynkowe, przemysłowe),

instalacje ochrony odgromowej,

instalacje oświetlenia,

prefabrykacja, dostawa i montaż rozdzielnic,

kompensacja mocy biernej,

montaż i uruchomienie zasilaczy awaryjnych UPS i agregatów prądotwórczych,

zasilanie placu budowy,

przeglądy i konserwacje.


INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

(Projektowanie i wykonawstwo)

certyfikowane sieci komputerowe miedziane i światłowodowe,

centrale telefoniczne,

instalacje przeciwpożarowe (SAP),

instalacje oddymiania,

instalacje dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO),

instalacje monitoringu wizyjnego (CCTV),

instalacje sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),

instalacje kontroli dostępu (KD),

instalacje nagłośnieniowe,

instalacje przyzywowe,

pomiary sieci strukturalnych i światłowodowych,


AUTOMATYKA

projektowanie instalacji automatyki budynkowej oraz przemysłowej

wykonawstwo instalacji automatyki budynkowej oraz przemysłowej

wykonywanie wizualizacji BMS do systemów automatyki


POMIARY I BADANIA

kontrola jakości energii elektrycznej,

ocena stanu technicznego instalacji,

pomiar rezystancji izolacji instalacji i urządzeń,

badania skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania,

badania wyłączników różnicowoprądowych,

badania urządzeń piorunochronnych i uziomów,

badania połączeń wyrównawczych,

sprawdzanie ciągłości przewodów,

pomiary natężenia oświetlenia,

pomiary kamerą termowizyjną,

pomiary sieci strukturalnych LAN,

pomiary światłowodów,


Doradztwo techniczne

Doradztwo technicze, ekspertyzy oraz oględziny w zakresie wymagań techniczno - użytkowych dla nowo projektowanych oraz istniejących instalacji elektrycznych.


Kierowanie i nadzór

Nasza kadra kierownicza posiada odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych oraz inspektora nadzoru.